800jaardordrecht.nl
800 jaar Dordrecht

 

800 jaar Dordrecht 2020

(stadsrechten in 1220)

WapenDordrecht.gif


 

Inhoud:


Uitnodiging aan de stad

 

Door de ogen van de stadsdichter, Marieke van Leeuwen

Bouwen op het verleden


Een essay door Jan Janssen

Bouwen op het verleden,

angst en karakter

Uitdaging voor een polemiek


De polemiek

Drs, A.A.M. Brok, Burgemeester

Arie Jaap Warnaar, Dordtmij

Teun Muller, werkgeververeniging Drechtsteden

Dicky van der Veer, kunstminnende buur, wijkbewoner

Peter Jan Wagemans, componist, Dordtenaar


In de pijplijn:

Victor Deconinck/Ida Haisma, Galerie De Compagnie

George Lawson, kunstminnend Dordtenaar en Fonds voor Podiumkunsten

Daan van der Have, Villa AugustusUitnodiging:

Elke Dordtse organisatie en Dordtenaar 

wordt uitgenodigd een reactie te geven

en aan te geven mee te willen doen.

Via

Rubriek REACTIE onderaan polemiek

en

800jaarDordrecht@gmail.com

 2020@800jaardordrecht.nl

 

 

800 jaar Dordrecht

Doet u mee?

 

800 jaar Dordrecht

De sponsors

  

Colofon

 

 

Copyright  2011, website, drs. J.T.M. Janssen

Copyright  2011, opstellers van de teksten

De teksten van deze website mogen gebruikt worden na toestemming 

 

Stichting 800 jaar Dordrecht

Kamer van Koophandel: 52677621

ABN-AMRO: 435558412

ANBI: 8505 48 603